Artikel 14 - Levering op rekening

1  Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na orderdatum voldaan is, behoudt  Donna Claudia zich het recht voor om administratiekosten ter hoogte van minimaal € 7,50 (eerste betetalingsherinnering) en maximaal € 25,-in rekening te brengen. Indien betaling daarna uitblijft  zult u verplicht zijn om alle kosten die Donna Claudia maakt met betrekking tot het innen van de vordering te voldoen.
2  Informatie met betrekking tot ondermeer uw betaalgedrag betrekt  Donna Claudia zowel uit interne-als uit externe databronnen. De bestelgegegevens worden gebruikt om uw bestelling zo optimaal mogelijk te verwerken.
3  Doordat u gebruik maakt  van de betaaloptie factuur, stemt u er mee in dat Donna Claudia Mode uw persoonsgegevens in het kader van de bestelafwikkeling eventueel door kan geven aan derden. Voor het controleren van het krediet en het bewaken van de kredietwaardigheid stemt u hierbij bovendien uitdrukkelijk mee in dat uw gegevenens worden getoetst en geregistreerd . Donna Claudia Mode verstrekt overigens, buiten de hierboven genoemde doeleinden, op geen enkele wijze uw persoonsggegevens aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijjk toestemming heeft gegeven.