Artikel 14 - Levering op rekening

1  Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na orderdatum voldaan is, behoudt  Donna Claudia zich het recht voor om administratiekosten ter hoogte van minimaal € 7,50 (eerste betetalingsherinnering) en maximaal € 25,-in rekening te brengen. Indien betaling daarna uitblijft  zult u verplicht zijn om alle kosten die Donna Claudia maakt met betrekking tot het innen van de vordering te voldoen.
2  Informatie met betrekking tot ondermeer uw betaalgedrag betrekt  Donna Claudia zowel uit interne-als uit externe databronnen. De bestelgegegevens worden gebruikt om uw bestelling zo optimaal mogelijk te verwerken.